www.energinorge.no 

www.norwea.no 

Vindkraft i Norge

 Produksjontall for 2016 kommer i løpet av 1. kvartal 2017

Installert effekt 873MW
Produksjon 2015 2,5 TWh
Kapasitetsfaktor 2014 34,7 %
Bygget 2015 22,5 MW
Forventet installert
effekt 2020
3000-3500 MW
Forventet produksjon
2020
6-8 TWh

Oppdatert april 2016


Velkommen til Norges største infoside om vindkraft

Dette er en informasjonsside og skal inneholde etterrettelig informasjon om vindkraft. Siden har en bred tilnærming og egner seg for et bredt spekter av interessenter - studenter, vindkraftbransjen, myndigheter, politikere og samfunnet. 

Ideen om en egen informasjonsside kommer fra erkjennelsen om at samfunnet mangler kunnskap og lett tilgjengelig informasjon om vindkraft. Men også et resultat av EUs fornybardirektiv, innføring av elsertifikatmarked og myndighetenes forventning om 6-8 TWh ny vindkraft i Norge innen 2020. 

Nettsiden er et samarbeidsprosjekt mellom NORWEA og Energi Norge.

Har du innspill? Har du funnet en feil?

Tips oss!